Artikel
FONT SIZE :
fontsize_dec
fontsize_inc
Författare: Nichlas Lundin
Datum: 24-01-2018

10 beröringspunkter med framgångsrika barnens föräldrar

Hur man får nyckeln till framgång med barnen? Kan vi påverka sin framtid hur man utbilda? Sanningen är att ja, det finns vissa mönster som upprepas i fall av föräldrar som har haft sina barn uppnå sina mål. Olika punkter som gör karriär den minsta av huset har en större chans att nå förverkligas.

Nycklar till framgång

Dessa är de riktlinjer som flera utbildningsspecialister har funnit att föräldrar delar som publiceras i den brittiska tidningen The Independent:

1. De ser till att deras barn gör sitt arbete. Föräldrar som ser till att deras barn följa med vad som bad att få en större chans att lyckas. Å ena sidan barnet förstår vad ansvar och behovet av att uppfylla sin del av affären så att allt går framåt.

Andra barn lära sig att arbeta tillsammans och att för alla växelfunktioner, måste dess uppdrag vara uppfyllda. Något som kommer att gynna dig i ditt framtida arbete.

2. De lär sociala färdigheter. Barnen kommer att utvecklas i framtiden i ett rum fullt av människor. Vilket innebär att de måste interagera med dem och för denna sociala färdigheter som behövs för att upprätthålla liv. Föräldrar lära sina barn hur man ska agera i dessa miljöer sätta saker lättare tack vare dessa exempel har bättre chans att arbeta i grupp miljöer i miljöer som college.

3. De har höga förväntningar. Föräldrar som känner sina barn som de förväntar sig stora saker från dem förmedlar förtroende. Det handlar inte om vägen eller markera dem bestämma vad karriär är att de måste agera. Bara låta dem veta att vuxna tror att de är kapabla att mycket och måste arbeta för det. Detta kommer att göra barnet känner sig lämpligt att sträva efter i framtiden att båda retar dem.

4. De har högre utbildning. Statistiskt utbildning de har fått föräldrar kan förutsäga framtiden de kommer att ha barn. Ett flertal studier har visat att den akademiska nivån nås av en vuxen avser arbete som i framtiden barn.

5. lär matematik snart. Om föräldrarna lär matematik till sina barn från en mycket tidig ålder, barn är mer benägna att utveckla deras logiska tänkande. Med detta kommer att säkerställa att när vuxna vet inför vissa problem nåd denna färdighet som ytterligare kommer att hjälpa införandet av dessa ämnen.

6. Utveckla en relation med dina barn. Om föräldrarna väljer en utbildning där relationen med sina barn präglas av ett starkt band med dem, de får barnen i en avlägsen framtid partner hitta stabilitet. Dessutom har de också lättare att skapa grupper av varaktiga vänner.

7. är mindre stressade. Stress är en av de problem som de flesta drabbar hushållen. Om föräldrarna ändras, är det mer sannolikt att denna känsla överförs till den minsta av huset. Särskilt de "curlingföräldrar" som bryr sig om något annat än sina barn att göra allt rätt och inte ger upphov till barn misstag och lära av sina misstag för att förbättra.

8. mödrar arbetar utanför hemmet. Denna punkt i synnerhet påverkar döttrar. Föregå med gott exempel och visar att kvinnor har även möjlighet att nå viktiga positioner i arbetslivet ökar dina chanser att lyckas. Samtidigt är det att utbilda i jämställdhet för alla barn. Dessutom har två föräldrar som arbetar gör det lättare för barn att skaffa ansvar inom hushållet till hushållssysslor är uppfyllda.

9. Ökad ekonomisk nivå. Det är ingen hemlighet att föräldrar som har en högre socioekonomisk status har råd att köpa bättre utbildning för sina barn. Bättre skolor, tillgång till fritidsaktiviteter, köper bättre material. Allt detta bidrar till utbildningen av barnen i huset för att lyckas.

10. De oroar sig näring. För att inte tala om alla de fördelar som god näring i utvecklingen av barn. Lär friska äta bra för att hålla de små i huset och att dessa lärdom när de lämnar hemmet är slitna.